Bli medlem

Föreningen Tumba Bruks Musiksalonger bildades i april 2014. Det är en förening för dig som vill stödja verksamheten och bidra till att salongernas musikutbud utvecklas och bibehåller en hög konstnärlig nivå. 

 

Vi hoppas att du som besökt Musiksalongerna, eller bara sympatiserar med vår vision, vill gå med i föreningen.

Ditt medlemskap är värdefullt! 

Föreningen anordnar också särskilda evenemang endast för medlemmar.

Så här blir du medlem

 

Fyll i formuläret nedan och betala in årsavgiften 200 kr till bankgiro 312-4757.

Medlemskap gäller per kalenderår, avgift som betalas in efter 1 oktober gäller för nästkommande år.

Tack för att du stödjer Tumba Bruks Musiksalonger!

 
 
20 år eller yngre
21-64 år
65 år eller äldre
 
Ja
Nej
 
Genom att kryssa i rutan godkänner du att föreningen behandlar dina personuppgifter. Dina data hanteras enligt GDPR. Uppgifterna sparas som längst i tre år, och delas inte med någon tredje part. Uppgifter om ålder och boendeort anonymiseras och omvandlas till statistik som våra bidragsgivare efterfrågar. Du kan när som helst höra av dig och be oss ta bort dina data.
 

Tumba Bruks Musiksalonger    musiksalonger@tumbabruk.org     070-454 22 64